2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis

Baltarusijos- ( Polacko ) krikštas įvyko 986 metais.

                                                                                                                              
Baltarusių protėvius- ( Polacką ) pakrikštijo  986 metais islandų šventikas pravarde Keliautojas  Thorvaldas Kodrassonas ( islandiškai-Þorvaldur Konráðsson víðförli ) legendinis krikščionių misionierius, keliautojas, steigėjas šv. Jono Krikštytojo Polocke vienuolyno.Baltarusijos žemių krikštas,yra kuo puikiausiai aprašytas skandinavų sagoje  "Þorvalds þáttr víðförla" (Thorvaldo kelionės) sagos dalyje "Kristni saga" (Pasakojimas apie krikštą) -skandinavų vikingų kalboje saga-reiškia pasakojimas.Thorvaldas Kodrassonas 985 metais po kelionės i Jeruzalę toliau keliauja i Konstantinopolį pas imperatorių Vasilijų II ir Konstantinopolio patriarchą Nikolajų II Hrisoverga.Jam Konstantinopolio imperatorius Vasilijus II įteikė Thorvaldui laišką, pagal kurį jis buvo paskirtas ir įgaliotas kaip Bizantijos pasiuntinys krikštytojas rusėnų Polacko ( Baltarusijos) žemės.Misionierius Thorvaldas Kodrassonas mirė 1002 metais Polocke ir palaidotas šv. Jono Krikštytojo vienuolyne.Dabartinės Baltarusijos žemės be okupuotų rytų Lietuvos etninių žemių buvo pakrikštytos prieš 1030 metų atgal,tada kada Lietuvą Jogailą su Vytautu pakrikštijo
1387 metais tik prieš 629 metus,o vėliau 1413 metais buvo pradėtas Žemaitijos krikštas.                                                                    Taip kad visos tos kremliaus lit-SVINISTINĖS pasakos apie neva tai pagoniškos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių baltarusišką kilmę yra daugiau negu juokingos,tarnaujančios kremliaus propagandai.

2016 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis

Lietuvos bajorų Kontrimų-Domeikų giminė

                     Lietuvos bajorų Kontrimų-Domeikų giminės herbas "Danigel"

Tos giminės buvo įžymus du atstovai,tai bajoras Kazimieras Kontrimas ir Ignas Domeika. Kazimieras Kontrimas g. (1777 m. Bahdanavas, dab. Valažino raj. – 1836 m. birželio 11 d. Šiluva) – Lietuvos bibliotekininkas, publicistas,filomatas,Vilniaus masonų ložės aktyvus narys.Studijavo Vilniaus universitete. Dalyvavo 1794 m. sukilime. 1803–1808 m. ir 1814–1824 m. Vilniaus universiteto bibliotekininko padėjėjas, 1804–1814 m. universiteto sekretorius ir istoriografas. 1817 m. vienas Šubravcų draugijos, 1817 m. „Vilniaus spaudos“ ir 1821 m. Nepasiturinčių mokinių pagalbos draugijų steigėjų. Masonas, 1818 m. prisidėjo prie Uoliojo lietuvio ložės reformos. 1822 parengė projektus, kurie liko neįgyvendinti, Vilniaus universitete įsteigti lietuvių kalbos katedrą, Rytų kalbų institutą.Įdomius duomenis apie etninę naujųjų Rusijos imperijos žemių sudėtį 1822 m.pateikė
Kazimieras Kantrimas,jo teigimu, lietuviškai kalbėta didesnėje dalyje visų trijų, anuomet lietuviškomis vadintų gubernijų: Vilniaus, Kauno ir Suvalkų, o taip pat ir Gardino gubernijoje. Vilniaus universiteto bibliotekininkas K. Kantrimas, kuris pateikė Vilniaus universiteto kuratoriui kunigaikščiui A. Čartoryskiui projektą steigti universitete lietuvių kalbos katedrą. Bet to projekto įgyvendinimui sutrukdė sustiprėjusi rusifikacijos politika, todėl universiteto mokslininkai, tiek lietuviai, tiek lenkai, drauge puolė gelbėti tai, kas dar buvo išlikę, būtent: jau esamas kultūrines tradicijas, orientuotas į lenkiškąją kultūrą.Periodinėje spaudoje paskelbė straipsnių iš ekonomikos, buvo baudžiavos panaikinimo šalininkas. Įvairiais slapyvardžiais 1816–1822 m. bendradarbiavo laikraštyje „Wiadomości Brukowe“. Redagavo (su kitais) žurnalus 1815–1818 m. „Dziennik Wileński“, 1820–1822 m. „Dzieje Dobroczynności“, laikraštį „Gazeta Literacka Wileńska“. Už dalyvavimą filomatų veikloje 1824 m. pašalintas iš universiteto ir ištremtas iš Vilniaus. 1829–1830 m. Varšuvoje redagavo žurnalą „Biblioteka Handlowa“. 1829 m. tyrė Polesę, apie ją parašė knygą (išleista 1839 m.). Dalyvavo 1831 m. sukilime.

Kitas giminės atšakos atstovas buvo Ignas Domeika-1802 m. liepos 31 d. Nedzviadkoje – 1889 m. sausio 23 d. Čilės Santjage) filomatas,etnologas 1831 metų sukilėlis,žymus Čilės geologas, mineralogas.Gimė Nedzviadkoje, Naugarduko apskrityje (dabar Baltarusija), lenkiškai kalbančioje Lietuvos bajorų šeimoje. Antrasis iš penkių vaikų šeimoje. Igno tėvas Antanas Ipolitas Domeika (1764–1809 m.) buvo Naugarduko zemstvos teismo pirmininkas. Motina Karolina (?–1832 m.) buvo kilusi iš tose vietose gyvenusios garsios Ancutų giminės. Jų šeimoje, be Ignoto, augo vyresnysis sūnus Adomas Jonas Kseveras Felicionas (1789–1832), jaunesnysis sūnus Kazimeras (1803–1875) ir dvi seserys – Marija (?-1834) bei Antanina (1805–1881).
Lietuvos bajorų Kontrimų-Domeikų giminei dar XV a. suteikė herbą Danguel. 
 Pasak mokslininko proproanūkės ponios Paz Domeyko, Čilėje gyvenantys I. Domeikos palikuonys saugo Kontrimų-Domeikų giminės bajorų titulų dokumento kopiją. Minimas dokumentas buvo sudarytas 1824 m. kovo 18 dieną Minske ir turėjo patvirtinti senos ir garbingos iš protėvių paveldėtos bajorystės įrodymą.
Susirinkusiems valdžios atstovams Tadas (Tadeo), Kazimiero Domeikos sūnus, Vileikos apylinkės valdytojas, minėtais metais ir dieną pateikė raštą, iš kurio aiškėja šios giminės priklausymas bajorystės luomui. Atstovams buvo pristatytas ir Danguel herbas, kuris karaliaus Vladislovo suteiktas 1498 metais. Herbą sudaro auksinis žaliu pagrindu skydas, jame vaizduojama ranka su dviem apsivijusiais vynuogių lapais ir šalmas, kurį puošia trys stručio plunksnos.
Bajoras Tadas Domeika pasiremdamas lenkų autorių kronikomis ir Lenkijos karalių dekretais įrodė, kokie reikšmingi buvo jo protėviai įvairių valdovų laikais, kokias buvo įgiję privilegijas ir kaip plačiai paplitę „keliuose Lenkijos karalystės kraštuose“. Paties bajoro Tado Domeikos šeima įsikūrusi Lietuvoje – Vilniaus apylinkėse, kuriose teisėtai valdo jiems priklausančias žemes. Aptariamu metu šiai šeimai Vileikos apylinkėje priklausė Sisiec vietovė, kuri buvo dovanota už tarnavimą Lenkijos karalystei.
Tadas Domeika priminė ir 1790 m. gruodžio 13 d. (gruodžio 2 d. pagal Rusijos kalendorių) Lietuvos bajorų susirinkimą, kuris taip pat skelbė Kontrimų-Domeikų šeimos bajorystę. Tai buvo įregistruota Pirmojoje bajorų knygoje. Maža to, bajoras Tadas Domeika pateikė septynių ankstesniųjų savo giminės kartų bajorystės įrodymą, pristatė ir dokumentą, pagal kurį jam teisėtai priklauso garbinga Mstislavlio vaivadijos Kardo nešėjo pareiga senojoje Lenkijos karalystėje.
Maža to. Kaip aišku iš įrodymų, kurie 1798 m. buvo pateikti Lietuvos bajorų susirinkimo pirmininkui grafui L. Tiškevičiui (Luis Tyszkiewicz), bajorai Kontrimai-Domeikos priklausė pirmiesiems, labai aukštiems Lenkijos karalystės bajorams ir daugelis jų valstybėje užėmė labai aukštas pareigas. Antai ponas Motiejus (Mateo) Domeika buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didžiojo valstybės antspaudo sekretorius.
Mes taip pat skelbiame ypatinguoju būdu, kad Tado, Lietuvos Kardo nešėjo, ir Motiejaus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Sekretoriaus, palikuonys yra ponai Ipolitas, Ignotas, Leonas, Juozapas ir Dionyzas Kontrimai-Domeikos, ir kad mes juos užregistravome kaip pirmąją Lietuvos bajorų klasę: DATUM ET SUPRA, – teigiama Kontrimų-Domeikų giminės bajorų titulų dokumente, kuriame taip pat patvirtintos šeimai suteiktos privilegijos. 
Beliktų pasiaiškinti, kas buvo tie Kontrimai, kurie kartu su Domeikomis jau nuo XV a. dalijosi tuo pačiu herbu ir šlovingų protėvių nuopelnais. Pačių Domeikų giminėje paplitusi nuomonė, kad vienas jos giminės pradininkų – Kontrimas, buvęs garsus XIII a. lietuvių karžygys. Ilgainiui Kontrimų vardas liko nerašytinės giminės istorijos, o gal, teisingiau, legendinės praeities paveldas. Išliko tik Domeikų pavardė.

2016 m. liepos 19 d., antradienis

Lietuvi,stabdyk bulbaRUSIŠKĄ kremliaus lit-SVINIZMĄ.

Pas bulbaRUSKIUS lit-SVINUS veidaknygės grupėje Літвіны (Тутэйшыя) ritinė malda prasideda nuo ritualinių tantrų okultinių užkeikimų "žmudzinai-letuvysai" purvais ir seilėmis Lietuvos drabstymo.Tas visas jų keliamas purvas ir burnojimai,man primena "Иван без своего рода и племени" kiemsargio mišrūno šuns neturinčio savo veislės kiauksėjimą ir dantų griežimą. Kada aš diskutuoju su bulbaRUSKIAIS apie LDK istorijos paveldą,priremti i kampą bulbaRUSKIAI sutinka kad LDK kunigaikščiai žmonės kalbėję baltų kalba,nes jau labai tie jų vardai buvo nepanašūs i Glebus,Borisus,Svetoslavus, ir Igorius,bet štai atsiranda diskusijos metu problemėlė,girdi tie LDK kunigaikščiai nebuvę jų išsireiškimu "letuvysai" bet pasaulio lingvistams ir istorikams dar niekam lyg šiol nežinoma mistinė bevardė baltų gentis kuri suformavo LDK valstybės branduolį.Baltarusiškas lit-SVINISTINIS falsifikacinis požiūris i LDK istoriją turi tiek pat bendro su realybę,kaip kiaulės tvarto migis i Radisson BLU viešbutį Vilniuje.O pastarųjų paskutiniai kliedesiai apie tariamą jų baltišką kilmę,be baltiškos kalbos ir baltiškos kultūros man primena daugiau i tuos komiksų herojus kurie bando persirengti i keleta dydžių didesnes svetimas etnokultūrines drapanas kurios iš pincipo yra svetimkūnis rūbas,kuris daugiau dera karnavalui,arba atliekant baidyklės funkcijas atgrąsant žvirblius lauke.Klausiu tų,kurie priklauso tai grupei žmonių,kurie slavų gentyse ieško baltų pėdsakų. Ar nuo to tie slavai atsivers i baltų kalbinės kultūros žmones,kuo aš asmeniškai abejoju 100 % . Kremliaus lit-SVINISTAMS kaip ir kremliaus projekto autoriams baltiška lietuvybė yra reikalinga kaip šuniui penkta koja.Lietuvoje tų žmonių norėjimas matyti slavuose baltus,tik dar daugiau sustiprins kremliaus lit-SVINISTŲ revanšistines pretenzijas ir akstiną i rytų Lietuvos teritoriją ir padės pamatus i spekuliatyvias pamatines pretenzijas.Ar jūs esate pasiruošę atiduoti bulbaRUSKIAMS lit-SVINŲ skelbiamą "jų" Vilnių,Šalčininkus,Trakus,Kauną, Druskininkus,Alytų, Merkinę ? Perrinkau mintyse daugelį sinonimų įvardinti tokiai žmonių grupei,bet tik vienintelis žodis užstrigo tai "pusdurniai" iki pilnų durnių dar toli,bet to patys nesuprasdami priešui galite padaryti meškos neįkainuojamą paslaugą.Kaip sakoma jie čia pat Lietuvoje po ranka.Todėl broliai lietuviai pradėkime galų gale galvoti ir nebūkime "pusdurniais"

2015 m. rugsėjo 1 d., antradienis

Aukštaitis, tapęs žemaičiu.Aukštaitis, tapęs žemaičiu.Lietuvos LDK kunigaikštis Juozas Arnulfas Giedraitis buvo vienas iš to meto žemaičių sąjūdžio vadų.
Giedraičių giminės lizdas buvo Giedraičiai, Ukmergės apskrityje. Čia, Kamaraučiznos dvare, gimė ir Juozas Arnulfas; gimė dvynuku su broliu Vincu ne birželio 29, kaip rašo Vc. Biržiška (Aleksandrynas II, 207), bet liepos 24. Taip rodo jo metrikai Vatikano archyve, vyskupų proceso bylose (vol. 193, fol. 333). Tą pačią dieną jis buvo pakrikštytas; krikšto tėvai buvo Antanas Komaras, Ukmergės kardininkas, ir Pranė Januškevičienė iš Upytės.Tėvas kunigaikštis Jonas buvo vedęs grafaitę Konstanciją Petravičiūtę, žemaitę iš Pajūrio, Kvėdarnos parapijos. Konstancijos sesuo buvo ištekėjusi žemaičiuose už Zaleskio, ir jos sūnus Mykolas buvo žinomas teisininkas bei Lietuvos reikalų gynėjas seimuose. Petravičiai, kaip ir Giedraičiai, buvo lietuviškos orientacijos.Juozas Arnulfas pradinį mokslą gavo tėvų namuose. Trylikmetis buvo pasiųstas į Vilniaus kolegiją. Ją baigęs, tęsė mokslą jėzuitų akademijoje, kuri, uždarius jėzuitus (1773), buvo performuota į Vyriausiąją Lietuvos Mokyklą. Šią mokyklą jis baigė 1775 metais. Greičiausiai Vilniuje jis pradėjo rašinėti lietuviškus eilėraščius ar versti iš kitų kalbų, nes jo biografas B. Šmigelskis tvirtina, kad tai jau daręs jaunystėje. Tuo metu Vilniuje buvo daugiau studentų, susidomėjusių lietuvišku raštu — Mykolas Smolskis,Laurynas Bortkevičius, Bonaventūras Gailevičius, vėliau visi tapę kunigais. Su pastaruoju Giedraitis mokėsi Vilniuje porą paskutiniųjų metų ir, tur būt, nuo to laiko pasidarė draugai.Baigęs mokslus Vilniuje, Juozas Arnulfas, jau 21 metų vyras, įstojo į kunigų seminariją Varniuose. Į trečius metus jo giminaitis vysk. Steponas Giedraitis buvo perkeltas iš Livonijos į Žemaičius ganytoju. Jo rekomenduojamas, Juozas Arnulfas iš Varnių persikėlė į Varšuvos seminariją. Į Varnius grįžo 1780 metais ir tų metų gruodžio 31 gavo keturis mažuosius šventimus, o 1781 sausio 14 Žemaičių sufraganas Adomas Koscia Varnių katedroje įšventino jį kunigu. Tais metais jo draugas Gailevičius, įgijęs filosofijos daktaro laipsnį Vilniuje, atvyko į Varnių seminariją ruoštis kunigystėn.Vysk. Steponas paskyrė savo giminaitį kun. Juozą Arnulfą Laižuvos klebonu, bet leido išvykti į užsienius tolimesnių studijų. Be studijų, gal buvo ir kitų tikslų, nes vyskupai ir krašto politikai siųsdavo į užsienius rinktinius dvasininkus, ypač aukštos kilmės su tam tikra misija. Lietuva jau buvo pirmą kartą (1772) rusų apkarpyta ir jos ateitis darėsi neaiški. Kita priežastis buvo vyskupo noras paruošti sau įpėdini, gerai apsižvalgiusį pasaulyje ir šio to pramokusį.Kun. Juozas Arnulfas, palikęs Laižuvos parapiją tvarkyti vikarui, dar tais pačiais metais išsiruošė į Romą. Ten praleido porą metų studijuodamas teologiją ir kanonų teisę, kartu keliaudamas po Italiją. Metus išbuvo Paryžiuje, kur mėgo lankytis tuometinis Vilniaus vyskupas Ig. Masalskis. Grįždamas namo dar apkeliavo Olandiją ir Vokietiją. Užtrukęs užsieniuose ketvertą metų, išmoko kalbų, ypač italų ir prancūzų, susipažino su kitų kraštų politiniu bei kultūriniu gyvenimu, įsigijo europinių manierų ir, svarbiausia, pajuto, ko trūksta ir ko reikia savajam kraštui.Grįžusį iš užsienių, vysk. Steponas pakėlė (1786) prelatu scholastiku ir pavedė rūpintis parapinėmis vyskupijos mokyklomis. Vilniaus vyskupija, vysk. Masalskio dėka, buvo labai išplėtusi parapinių mokyklų tinklą ir pakėlusi mokslo lygį; tuo tarpu Žemaičių vyskupijai dar reikėjo pasispausti. Prel. Juozas Arnulfas per porą metų šį tą bus padaręs mokyklų padėčiai pagerinti, bet vysk. Steponas skubino jį kelti aukštyn. 1788 metais padarė jį kapitulos arkidiakonu ir davė Betygalos parapiją, kurią kitados valdė Mikalojus Daukša. Dar po poros metų Juozą Arnulfą vyskupas Steponas pristatė Romai, prašydamas jį skirti Žemaičių ganytojo koadjutoriumi su paveldėjimo teise. Roma pavedė Varšuvos nuncijui Ferdinandui Saluzzo įvykdyti apklausinėjimą. Iškviesti keturi liudininkai (du Malinauskai — sufraganas Antanas ir kan. Karolis, Žem. kanauninkas Tomas Burtonas ir Čekiškės klebonas Liudas Koženiauskas tvirtino, kad kandidatas gerai išmano teologiją ir kanonų teisę, dar neturįs laurų, bet, Vilniaus universitetui delegavus, išlaikęs egzaminus prie specialios komisijos Varšuvoje. Apklausinėjimai buvo papildyti dokumentais, tarp kurių pridėtas ir Martyno Počebuto raštas, liudijąs, kad kandidatui pripažintas Vilniaus universiteto kanonų teisės doktoratas (Proces. Consist., vol. 193, fol. 323-340). Juozas Arnulfas Giedraitis buvo konsekruotas vyskupu 1791 metais.Žemaičių vyskupas pagalbininkas.
Tie metai buvo ypatingai sunkūs Lietuvai. Lenkai paruošė ir gegužės 3 paskelbė naują “vienalytės” Lenkijos konstituciją su Lietuva kaip jos provincija. Lietuvos senatoriai, tarp jų ir du vyskupai — Ig. Masalskis ir livoniškis Juozas Kasakauskis — šios konstitucijos nepasirašė. (Žem. vysk. Steponas tada seime visai nedalyvavo dėl nesveikatos). Minėti du vyskupai pasidarė lyg vadai opozicijos šiai lenkų klastai. Prie jų dėjosi ir iškalbusis Mykolas Zaleskis, vysk. Juozo Arnulfo pusbrolis. Bet lenkai ir jų šalininkai ėmė grasinti sunaikinsią bet kokį pasipriešinimą. Iš Vilniaus karaliui Poniatovskiui buvo pranešta: “Čionykštė visuomenė jau įsitikino, kad (Lietuvos) dvasininkai, sekdami savo vyresnybe, yra priešingi konstitucijai. Net kunigai patriotai nedrįsta apšviesti liaudies. Jau ne vienas jų gavęs iš vyresniųjų pastabą, kad kunigų pareiga skelbti evangeliją, ne konstituciją” (T. Korzan, Wewnętrzne dzieje polski I, Krokow 1897, 467).
Į trečius metus (1793) Lietuva buvo antru kartu rusų padalyta, o po metų prasidėjo sukilimas, kuriam Lenkijoje vadovavo Tadas Kosciuška, o Lietuvoj generolas Romualdas Giedraitis, vysk. Juozo Arnulfo giminaitis. Sukilimo metu lenkų jakobinai iškvietė Varšuvon konstitucijos priešininkus vyskupus — Masalskį ir Kasakauskį ir ten juos nužudė. Pats sukilimas buvo pralaimėtas ir Lietuva (kartu ir Lenkija) buvo trečią kartą padalyta (1795) ir galutinai pavergta rusų.Daugiausia nukentėjo žemaičiai, nes jie sukilime buvo labiausiai aktyvūs. Rusai daug jų suėmė ir ištrėmė. Dėl to buvo sudaryta jiems gelbėti Žemaičių delegacija, kurioje dalyvavo ir vysk. Juozas Arnulfas. Delegacija pasiekė Petrapilį 1795 kovo mėnesį ir buvo priimta carės Kotrynos II. Ta proga vysk. Juozas Arnulfas ieškojo ryšių su Galicinais, įtakingiausia šeima Rusijoje. Galicinai save kildino iš Gedimino sūnaus Narimanto — Naugardo ir Žemaičių kunigaikščio. Giedraičiai taip pat save laikė Gedimino giminės palikuoniais. Aleksandras Galicinas tuo metu buvo užsienio reikalų ministras, arba pirmasis carės patarėjas užsienio reikalams, ir kartu karinės kolegijos vicekancleris. Jo rankose buvo pasmerktųjų žemaičių likimas ir kartu priėjimas prie carės. Nėra tikra, ar žemaičiai buvo paleisti į laisvę tuoj, ar po metų įvykusios amnestijos.
Kitą kartą (1801) vysk. Juozas Arnulfas vėl vyko į Petrapilį, siunčiamas ganytojo vysk. Stepono, kuris dėl amžiaus ir nesveikatos ruošėsi vyskupijos administravimą pavesti savo koadjutoriui. Vysk. Steponas buvo rusams nepriimtinas, nes po 1722 metų atsisakė prisiekti ištikimybę carei Kotrynai II. Carė jau buvo mirusi, bet rusai nenorėjo vysk. Stepono palikti ganytoju. Caras Povilas I pasirašė aktą duodamas sutikimą, kad vyskupiją perimtų valdyti vysk. Juozas Arnulfas, ir apie tai pranešė Romai. Sekančiais metais (1802) gegužės 13 Roma patvirtino koadjutorių Juozą Arnulfą pilnateisiu Žemaičių ordinaru.Ganytojo pareigose.
Perėmęs valdyti vyskupiją, vysk. Juozas Arnulfas pirmiausia perkėlė savo kuriją iš Alsėdžių į Varnius. Pirmoji vieta liko tik rezidencija. Sekretoriumi pasikvietė Bonaventūrą Gailevičių-Golaitį, dirbusį popiežiaus nunciatūroje Varšuvoj, bažnytinės teisės žinovą; paskui pakėlė jį prelatu ir oficiolu, pagaliau padarė generalvikaru ir patikėjo didelę dalį vyskupijos reikalų. Kitą savo bičiulį Domininką Mogėną, kilimo kauniškį, buvusį jėzuitą, teologijos daktarą ir parapinių mokyklų vizitatorių, paskyrė konsistorijos asesoriumi, Varnių seminarijos provizoriumi ir pakėlė kapitulos kanauninku. Šiedu lietuviško rašto žmonės buvo artimiausi vyskupo bendradarbiai.
Naujam ganytojui rūpėjo trys dalykai: geras parapijų tvarkymas, parapinių mokyklų steigimas ir lietuviškojo rašto ugdymas. Parapijas jis lankė labai uoliai, bent keletą pirmųjų metų. Klebonijose tenkinosi paprastu valgiu ir nepalikdavo ilgiau kaip vieną dieną. Kviečiamas į dvarus, dažniausiai atsisakydavo. Jo vyskupavimo principas buvęs: viskas liaudžiai, bet ne per liaudį.Turėdamas gerų bendradarbių kurijoj, jis galėjo atsidėti lietuviškajam raštui. Vertė iš italų kalbos renesanso laikų eilėraščius, bet žinomas išlikęs tik Torkvato Tasso veikalo gabalas “Kupidonas piemenų rūbais”. Domėjosi Lietuvos istorija ir ypatingai rūpinosi ištobulinti literatūrinę kalbą. Pats išmoko žemaičių kalbos gramatiškai ir reikalavo iš kunigų, kaip sako biografas Šmigelskis, kad šie vartotų švarią žemaičių kalbą, o ne prūsiškai žemaitišką. Ragino kunigus imtis rašto, o pats mojosi išversti visą Šv. Raštą. Dirbo keliolika metų, net naktimis. Turėjo pora domininkonų (T. Venslauskį ir L. Kazlauskį), kurie jam vertimą perrašinėjo.
Yra rašęs ganytojinių laiškų žemaičių kalba liaudžiai ir lenkiškai bajorams, bet iš jų yra likę tik du, skirti Napoleono žygiui per Lietuvą. Prancūzus jis sutiko (1812) gana entuziastingai, pats atlaikė iškilmingas pamaldas Telšiuose ir paskelbė pora atsišaukimų. Viename iš jų rašė: “Jau mūsų šalis laisva nuo persekiejų, kurie grumzdžiavo mūsų gyvenimui ir mūsų namams” Ragino dėkoti Viešpačiui, kuris “paskubino mums tas laisves, kurių su nerimastie duksaujeme”. Antrame laiške kunigams ir žmonėms įspėjo “neturėti kreivo išmanymo” dėl Napoleono.Kunigai nesižavėjo Napoleonu dėl jo kovos prieš Bažnyčią. Jų išmanymas nebuvo kreivas. Netrukus tai patyrė ir pats vyskupas. Napoleono skirtas Lietuvai švietimo bei kulto ministras J. Sniadeckis, lenkas, mojosi, Prancūzijos pavyzdžiu, nusavinti bažnytinius turtus, skirstyti kunigus, kontroliuoti vienuolynus bei jų mokyklas, tvarkyti bažnytinius teismus ir įsakė vyskupams šešių savaičių būvyje pristatyti visas reikiamas žinias. Tada vysk. Juozas Arnulfas atsisakė paklusti, nes tokio įsakymo nelaikąs sau privalomu. Sniadeckis įspėjo vyskupą raštu laikytis įsakymo, bet šis nesidavė įveikiamas.Vyskupas laikėsi tvirtai, kai Napoleonui pasitraukus vėl atėjo rusai. Jų armijos vadas Palucci pakaltino vyskupą neištikimybe tėvynei ir tikybai, o vyskupas jam atkirto: “Pravoslavija ne mano tikyba, ir Rusija ne mano tėvynė”. Tai patiko vokiečių kilmės generolui, ir jis paliko vyskupą nebaudęs.Su Sniadeckiu reikalai nesibaigė. Kiti Napoleono skirti ministrai pabėgo su prancūzais, o jis liko ir grįžo į Vilniaus universitetą rektoriauti. Už jo pečių stovėjo A. Čartoriskis, carui įsiteikęs lenkintojas, paskirtas vadovauti visiems švietimo reikalams Lietuvoje. Jiedu su J. Sniadeckiu pradėjo klastingą Lietuvos lenkinimą per Vilniaus universitetą ir jam pavaldžias aukštesniąsias mokyklas. Į tas mokyklas pradėta sodinti lenkininkai mokytojai, drausti lietuviams mokiniams vartoti savą kalbą ir ypatingai kelti lenkiškąjį “patriotizmą” bei gegužės 3-sios kultą. Kai Čartoriskis paprašė Sniadeckį žinių apie Žemaičių vysk. Giedraitį, šis atsakė: Nieko gera negaliu apie jį pasakyti.Vysk. Juozas Arnulfas, norėdamas atsverti Čartoriskio — Sniadeckio įtakas, vėl ieškojo ryšio su įtakingaisiais Galicinais ir stengėsi sudominti juos lietuvių kalba. Vysk. Valančius rašo, kad vysk. Giedraitis 1813 metais “pagal linkieimą Ministrą Galicyna surinka žines apej žemajtiszka liežuwie”. O L. Jucevičius pastebi, kad vyskupas išvertęs Milkės lietuvių kalbos gramatiką ir pasiuntęs į Petrapilį. Į tą planą, tur būt, įėjo ir Šv. Rašto Naujojo Testamento paskubintas leidimas lietuvių kalba. 1814 m. vyskupas nuvyko į Petrapilį gauti leidimo vykti į Romą, bet jo negavo. Tačiau ministras Galicinas, vyskupo prašomas, pažadėjo tarpininkauti pas carą, kad vyskupas galėtų jam dedikuoti ruošiamąjį spaudai lietuviškąjį Šv. Rašto vertimą. Galicinas išrūpino caro sutikimą, ir vyskupas 1816 metais išleido Naująjį Testamentą didelio formato leidiniu dviem laidom, vieną liuksusinio popieriaus su paauksuotais kraštais, nedidelio egzempliorių skaičiaus su dedikacija carui Aleksandrui i prancūzų kalba, antrą — be dedikacijos paprastesnio popieriaus, įrištą odiniais viršeliais, didelio tiražo, taip kad dažna lietuvių šeima galėjo jį įsigyti. Šiuo leidimu vyskupas norėjo iš dalies įsiteikti carui, kuris buvo nepatenkintas jo persisvėrimu Napoleono pusėn, bet kartu atkreipti dėmesį į lietuvių reikalus, ypač jų kalbą, kai Čartoriskis tepripažino teisę Lietuvos mokyklose tik lenkų ir rusų kalboms.Čartoriskio — Sniadeckio nepalanki švietimo politika vertė vyskupą Giedraitį sustiprinti bent pradinį mokslą su lietuvių kalba. Jis išleido keletą aplinkraščių klebonams, ragindamas, kad kiekvienoj parapijoj būtų įsteigta mokykla. Šis rūpestis, buvęs ryškus ganytojavimo pradžioj, dabar vėl suaktyvėjo ypač prieš 1820 metus. Žemaičių sąjūdis ganytojaujant Giedraičiui žemaičių sąjūdį suaktyvino ne tik vidinis jo brendimas, atsigavęs XVIII amžiuje, bet ir naujai iškilęs susispyrimas su rusais ir ypač lenkais. Lenkų pastangos skiepyti savąjį patriotizmą Lietuvoje ir padaryti Vilniaus universitetą lenkiškumo kalve vertė žemaičius ką nors daryti. Jie kūrė Vilniuje Niekšų grupę ir leido laikraštį, pasirašydami po straipsniais lietuviškais slapyvardžiais (Vaizganto, Satvaro, Ašlavio) ir plakdami ponijos fantazijas. Simas Stanevičius ir kunigai — K. Zabitis, Čiulda, matydami, kaip lenkai organizuoja slaptas studentų organizacijas (filomatus, filoretus), kūrė savąją žemaičių grupę; prie jų dėjosi ir Simas Daukantas. Žemaičiai Vilniuje suskaldė Gorliwy Litwin (Uoliojo Lietuvio) masonų ložę, kuri buvo daugiau uoliųjų lenkų tarnyboje, ir sukūrė atskirą ložę rūpintis savu kraštu ir jo reikalais, o žemaičių ložė Raseiniuose buvo vienintelė pasivadinusi Palemono vardu, kai kitos vadinosi lenkiškais.
Vilniaus universiteto sekretorius žemaitis Kazimieras Kontrimas, remiamas kitų, darė žygių įvesti lietuvių kalbos katedrą Vilniaus universitete. Jis paruošė motyvuotą raštą, siūlydamas katedros vedėju žemaitį Leoną Uvainį, lietuvių žodyno rengėją. Žemaičiai tikėjosi lengviau šį planą pravesti, nes didžioji kliūtis — pats universiteto rektorius Sniadeckis buvo rusų (1820) pašalintas. Savo raštą Kontrimas įteikė 1822 m. švietimo globėjui A. Čartoriskiui. Bet vietoj lietuvių kalbos Čartoriškis dar tais pačiais metais įsteigė arabų kalbos katedrą. Po poros metų rusai pašalino ir Čartoriskį, įsitikinę, kad jisai, Novosilcevo žodžiais, suvėlinęs Lietuvos rusifikaciją šimtui metų. Iš tikrųjų Čartoriskis su Sniadeckiu, vykdydami polonizavimą, gerokai pristabdė tautinį lietuvių sąjūdį ir parengė dirvą rusifikacijai. Vieninteliai, kurie dar spyrėsi, buvo žemaičiai.
Sunku pasakyti, kiek šiam atospyriui buvo pasitarnavęs bei vadovavęs vysk. Juozas Arnulfas. Jis gerai žinojo, kas yra Sniadeckis ir ko siekia Čartoriskis, ir tam negalėjo pritarti. Ar jis bent kiek prisidėjo, turėdamas ryšių su Galicinais, kad šiedu polonizatoriai iškristų iš kėdžių? Gal taip, gal ir ne. Bet jo ryšiai, labai artimi, su aktyviais žemaičiais tikriausiai nesiribojo vien kalbinais ir literatūriniais tikslais. Politiniai reikalai nebuvo jam svetimi.
Įtakingiausias ir produktingiausias iš raštingųjų žemaičių bajorų buvo Dionizas Poška. Jis susirašinėjo su vyskupu, vienus “raštus žemaitiškus” siųsdamas, kitus grąžindamas. 1809 metais Poška rašė: “Prisakymą Jo (Giedraičio) užlaikyti atminty turėjau — o vienu kartu, ant paaukštinimo mūsų kalbos skaistybės, Kunigaikščio garbingu noru, geidžiu būti išpildytoju ir draugininku” (Lietuvių Tauta II, 1 d. 1911, 126). Antanas Klementas 1811, kovo 18 — vardinių proga rašė “gromatą pas kunigaikštį Žemaičių Jozupą Giedraitį, siuntunt trejopus raštus”. Nežinomas Priežodžių rinkinio (1813) autorius vysk. J. A. Giedraičiui dedikavo savo rankraštį. Tadas Dobševičius liudija, kad vyskupo durys buvusios atviros visiems. Jis sukūręs tokį svetingumo stilių, kuris buvo žinomas seniau tik tarp didikų. Prie jo stalo galėjo sėsti visi, net atsitiktinai užklydę. Mandagumu ir svetingumu jam niekas neprilygęs. Jis niekad nepriimdavęs žmogaus sėdėdamas, net savo kasdienių kurijos tarnautojų. Savo tarnams už kiekvieną mažą patarnavimą visad padėkodavęs ir jiems kuo nors atsilygindavęs (Wspomnienia z czasów, które przežyłam, 1883, 124). Tas pats Dobševičius, pats žemaitis, liudija, kad vyskupas parašęs ir išleidęs įvairaus religinio turinio veikalėlių žemaičių kalba, rašęs bažnytines giesmes, maldaknyges, kai kurių psalmių aiškinimus, katekizmą ir leidęs savo lėšomis (Ten pat, 135). Vyskupo rezidencijoj Alsėdžiuose skambėjusi lietuvių kalba.Žemaičių sąjūdis, vadovaujamas vysk. J. A. Giedraičio, įsibangavo daug plačiau, negu raštais ar savo kalbos vartojimu. Domėtasi istorija, archeologija, etnografija, flora ir fauna. Rinkta įvairios senienos, daryta kolekcijos, aprašinėta papročiai. Visu tuo norėta pabrėžti lietuvių savitą kultūrą, ypač prieš lenkus.Kitas dalykas buvo su rusais. Žemaičiai jautėsi labai prispausti ekonomiškai. Turtingiausia Lietuvos sritis dabar buvo nuskurdinta, nes rusai nebeleido naudotis Klaipėdos ir Liepojos uostais. Prisidėjo dar studentų ir mokinių areštai, rekrutų gaudymas, ir žemaičių kantrybė sprogo. Jie 1831 kovo 26 pradėjo sukilimą, o balandžio 15 sudarė laikinąją sukilėlių vyriausybę, kurios priekyje atsistojo raseiniškiai Ezekielis Stanevičius ir Kazimieras Kontrimas. Vysk. Giedraitis paskelbė atsišaukimą į kunigus, ragindamas sukilimą palaikyti, skyrė į sukilėlių pulkus kapelionus, o Varniuose leido įrengti patrankų liejyklą ir panaudoti tam reikalui varpus.
Rusai sukilimui malšinti mobilizavo dideles jėgas ir jį palaužė. Vyskupas buvo tardomas ir galėjo būti ištremtas, bet, pasak Valančiaus, buvo duota stambi pinigų suma tardymo komisijai, ir ji rado tokią išeitį: vyskupas esą dėl senatvės nežinojęs, kokius atsišaukimus bei raštus pasirašęs. Už jį buvo ištremtas į Mogiliavo guberniją sekretorius prel. Juozas Kryžanauskas. Vyskupas tada turėjo 77 m. amžiaus, bet dar buvo tvirtas ir pilnų proto jėgų. Vis dėlto caras Mikalojus I įsakė pašalinti vysk. Juozą Arnulfą iš pareigų ir jo vietoj pastatė sufraganą Simą Giedraitį.
Vysk. Juozas Arnulfas išsikėlė iš Varnių į Alsėdžius, ir toliau dirbo prie raštų. Čia būdamas padėjo Motiejui Valančiui persikelti iš Moziriaus į Žemaičių vyskupiją ir tuo reikalu 1834 m. rašė Vilniaus mokslo apygardos globėjui. Alsėdžiuose vysk. J. A. Giedraitis išgyveno ligi 1838, liepos 5 dienos ir mirė sulaukęs 85 metų.Po mirties ar anksčiau dalis vysk. Giedraičio rankraščių pateko į Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyną. Rusai, uždarę universitetą, šį rankraštyną — viso 41 rankraščių — išgabeno į Kijevą. Neseniai tenykščio universiteto bibliotekoje buvo rastas sąsiuvinis su vysk. Juozo Arnulfo vertimu iš Torkvato Tasso Amintos ir dviem satyriniais eilėraščiais — vienu lietuvių ir lenkų kalbomis, antru — tik lietuvių. Abu tekstai iš XVIII a. galo, perrašyti ta pačia ranka ir sudėti į vieną sąsiuvinį. Tai rodytų, kad jie priklauso tam pačiam autoriui, nors ligšiol nebuvo žinoma, kad vyskupas būtų rašęs ir satyrinius eilėraščius. Tasso Amintos vertimas (“Kupidonas piemenų rūbais”) anksčiau galvota turėjęs 19 eilučių, o dabar iš minėto rankraščio paaiškėja turįs 72 eilutes. (Visas šis radinys su fotostatais atspaustas Literatūroj ir Kalboj VIII t., Vilnius 1965, 233 - 272).Kam Giedraitis labiau priklauso — XIX ar XVIII amžiui?
Savo pragyventais metais Giedraitis mažiau priklauso XIX amžiui nei XVIII. Pastarieji 38 metai neabejotinai buvo našiausi jo veikloj ir kūryboj, bet šaknys ir pasirengimas slypi 47-se pirmuosiuose metuose, kada išsiskleidė jo lietuviškasis apsisprendimas ir kūrybinis subrendimas. Pastarasis radinys Kijeve rodytų, kad jis buvo pakankamai pajėgus kūrybiškai reikštis jau XVIII a. pabaigoj, prieš tapdamas Žemaičių ganytoju. Satyriniai eilėraščiai, jeigu jis jų autorius, rodytų ir jo subrendusį, kritišką galvojimą dėl socialinių santykių ir valstybinės santvarkos.Ar ne panašiai reikėtų žiūrėti ir į tą Žemaičių sąjūdį, kurio vadu jis laikomas? Pirmoje XIX a. pusėje išryškėjo to sąjūdžio vaisiai, o šaknys ir šakos vystėsi jau XVIII amžiuje. Klausimas, kada tos šaknys atgijo po Šiaurės karo, trukusio 21 metus (1700-1721) ir įsiterpusio bado bei didžiojo maro (1708 -1711)?Lietuviškasis raštas atrodo lyg būtų miręs pirmoje ano šimtmečio pusėje, nes buvo išleista vos 32 knygos ir šių didžioji dalis pakartota iš XVII amžiaus. Tuo tarpu antroje šimtmečio pusėje, nežiūrint septynerių metų karo (1756-1763), dviejų mažų sukilimų (konfederacijų — Radomo ir Baro) ir trijų valstybės padalijimo smūgių, buvo išleista 117 knygų. Kiek buvo rašto žmonių pirmoje amžiaus pusėje, neapskaičiuota, bet jų tikrai nebuvo daugiau, kaip dešimt. Tuo tarpu antroje amžiaus pusėje, Vc. Biržiškos surinktais duomenimis, išaugo apie 60 dvasininkų ir 20 pasauliečių, kurie vienu ar kitu būdu ėmėsi lietuviškojo rašto. Tai nemažas skaičius ir to negalima laikyti atsitiktiniu reiškiniu, greičiau sąjūdžiu. Tiesa, ne visi iš minėto skaičiaus buvo žemaičiai, kaip ir XIX a. pirmoje pusėje, bet žemaičių buvo daugumas, ir jie buvo vadovaujantys.Kokio būta knygos alkio XVIII a. pusėje, rodo kad ir Bromos atvertos ing viečnastį pasisekimas. Tai buvo bene pirmoji stambi knyga, išleista 1753 metais — prieš pat gimstant vysk. Juozui Arnulfui. Ji sulaukė net 12 leidimų. Knygos autorius buvo žemaitis Mykolas Ališauskis, baltųjų augustinijonų, arba atgailos kanauninkų vienuolis, teologijos daktaras, lietuvių pamokslininkas. Jis surankiojo iš įvairių kalbų literatūros pavyzdžių ir juos gana savitai apdorojo. Knygos pasisekimą lėmė gal ne tiek turinys, kurį vėliau Valančius ir kiti labai nupeikė, kiek lengva, vaizdi, intriguojanti, sąmojais perpinta forma. Tais laikais ši knyga buvo vienintelė grožinį pasitenkinimą žadinanti ir įvairių socialinių bei psichologinių problemų iškelianti skaityba.Tais metais, kai vysk. Juozas Arnulfas gimė (1754), kitas vienuolis, pijoras Kristupas Lopacinskis, Raseinių kolegijos ilgametis rektorius, atidavė pranciškonų spaustuvei Vilniuje Lietuvių kalbos žodyną, kuriam per eilę metų buvo rinkęs medžiagą. Į žodžių rinkimą buvo įtraukęs ir Raseinių kolegijos mokinius, iš kurių vėliau išaugo lietuvių raštijoj žinomų vyrų. Šio žodyno leidimą finansavo autoriaus giminaitis Žemaičių vysk. Antanas Tiškevičius. Deja, šiandien to žodyno nėra išlikusio nė vieno egzemplioriaus. Daugiau išliko jėzuitų pakartoto (1713) K. Širvydo žodyno Dictionarium trium linguarum.Šiedu žodynai, tur būt, ir buvo vienintelis šaltinis (be to, 1737 išleistoji lietuvių kalbos gramatika — Universitas Lingvarum Litvaniae) lietuvių kalbai bei raštui palaikyti, o šiaip XVIII a. raštų kalba buvo labai suprastėjusi. Geresnė kalba išliko giesmynuose, evangelijų leidiniuose, katekizmuose. Mat, juos XVII a. parašytus geresne kalba, perspausdinant bažnytinė aprobata neleido daryti pakeitimų ir išsaugojo geresnę kalbos tradiciją.Vsyk. J. A. Giedraitis vargiai būtų išaugęs lietuviško rašto žmogum be savo kartos draugų ir šiek tiek vyresnių bei jaunesnių. Jo kartos žmonės buvo kunigai: B. Gailevičius, P. A. Alekna, Myk. Smolskis, Ant. Medžiagorskis, Ant. Strazdas, pasauliečiai — L. Uvainis, Ant. J. Klementas, D. Poška. Kiek vyresni už vyskupą buvo kunigai: Tadas Bukota, Pr. Ks. Bogužis (buv. SJ), D. Mogėnas SJ, Jon. Jaskaudas SJ, Silv. Rucevičius, Kipr. Lukauskis OFM, Laurynas Bortkevičius OP, Motiejus Požėra. Tarp jaunesnių už vyskupą buvo J. Amb. Pabrėža (vėliau OFM), Kipr. J. Zabitis, B. Šmigelskis, L. Mantvydas, J. K. Gintila, Kaz. Vizgirda. Patys jauniausi, XVIII a. pagrandukai, buvo Silv. Valiūnas, S. Stanevičius, S. Daukantas.
Be trijų pastarųjų, visi kiti mokslus išėjo XVIII a. mokyklose, kurias vedė vienuoliai Kražiuose, Raseiniuose, Padubysyje, Kretingoje, Žemaičių Kalvarijo, Telšiuose, Kolainiuose ir artimoje kaimynystėje — Dotnuvoje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Panevėžy, Troškūnuose. Iš šių vidurinių mokyklų išėjo po keletą lietuviškojo rašto žmonių, beveik išimtinai dvasininkų. Kai ką piktina (bent Lietuvoj) faktas, kad XVIII a. lietuviškąją raštiją užgožusi religinė tematika. Bet tai tik rodo, kad lietuviškoji raštija buvo neatsiejama religinės veiklos palydovė. Kokių kitokių akstinų buvo galima tikėtis lietuviškai raštijai anais laikais, kai valstybė ir ponija savai kalbai bei raštui neskyrė dėmesio? Religinė literatūra XVIII a. antroje pusėje parengė dirvą tam kalbiniam ir literatūriniam subrendimui, kuris ryškiau išsiskleidė jau XIX a. pradžoje.Klausimas, kam labiau priklauso vysk. J. A. Giedraitis laiko prasme, pasilieka neatsakomas. Bet ne tai svarbu. Giedraitis yra daugiau jungiamoji nei skiriamoji grandis tarp kartų, aukštaičių bei žemaičių ir tautinio sąjūdžio fazių. “Vyskupo Juozo Arnulfo Giedraičio gadynėje mestas tautines mintis plėtojo toliau ir jas realizavo tokios plataus masto asmenybės, kaip Valančius ir Daukantas, kurių darbai nepasiliko be atgarsio ir aušrininkų korifėjams. Istoriniuose įvykiuose, kaip paprastai, esama tęstinumo. Taip ir lietuvių tautiniame renesanse tarp atskirų fazių esama ryšio” (J. Stakauskas, Lietuvių kalbos kelias į Žemaičių kun. seminariją, Tiesos Kelias 1937, N 6, 287).Vysk. J. A. Giedraičio kūnas po mirties liko Žemaičiuose, o širdis grįžo į Giedraičius ir ten specialiame inde buvo laikoma kaip relikvija bažnyčios zakristijoje.Giedraičių giminės veikla dalijosi tarp Žemaičių ir aukštaičių, pagal pašaukimus — tarp karių ir dvasininkų. Religiškai jie išliko nepasidaliję reformacijos laikais ir tautiškai nenusigręžę nuo savo tautos. Vysk. Juozas Arnulfas įsirikiuoja į savo giminės ryškiųjų vyrų eiles.


2015 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis

BALTARUSIJOS LIETUVIŲ KOVA DĖL SAVO TEISIŲ.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.AUŠRA NR. 5
Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR.Lietuva 1977.VIII
BALTARUSIJOS LIETUVIŲ KOVA DĖ SAVO TEISIŲ.
Įvairiomis priemonėmis Baltarusijos TSR lietuviai kovojo dėl savo teisių pokario metais: siuntė delegacijas, rašė pareiškimus Įvairioms įstaigoms bei asmenims, siuntė ir tebesiunčia savo vaikus mokytis į Lietuvą ir t.t.
Daug pareiškimų rašė ir siuntė Baltarusijos TSR lietuviai. Čia paminėsime kai kuriuos:
1. 1945 m. pareiškimas su 400 parašų Švietimo ministerijai Minske.
2. 1955 m. — Tarybų Sąjungos Tautybių Tarybai.
3. 1955 m. - TSKP CK
4. 1958 m. — Švietimo ministerijai Minske nuo Polesos apylinkės kaimų gyventojų.
5. 1960 m. — N. S. Chruščiovui nuo Gervėčių apylinkėse lietuviškų kaimų gyventojų su 1.000 parašų.
6. 1961 m. balandžio mėn. — N. S. Chruščiovui nuo Rodūnės rajono lietuviškų kaimų su 250 parašų.
7. 1961 m. gegužės mėn. — N. S. Chruščiovui nuo to paties rajono gyventojų su 2.100 parašų.
8. 1963 m. — L. I. Brežnevui nuo Varanavo ir Smurgainių rajonų lietuviškų kaimų su 810 parašų.
Be to, buvo rašyti pareiškimai draugams: M. Gedvilui, J. Paleckiui ir A. Sniečkui.
Visi pareiškimai pirmoje eilėje lietė lietuviškų mokyklų atidarymą. Taip pat buvo keliami ir kiti klausimai, ypač kultūrinio pobūdžio.
Pareiškimai, siųsti į centrinius (Maskvos) ir Baltarusijos organus, kaip taisyklė, būdavo grąžinami spręsti vietos valdžios organams. Šie ne tik nieko nedarydavo pakeisti nepakenčiamai padėčiai, bet stengėsi išaiškinti pareiškimų iniciatorius ir juos nubausti: gąsdindavo išsiuntimu pas "baltąsias meškas", skirdavo sunkesnius ir mažiau apmokamus darbus ir t.t. Visa, kas laimėta tais pareiškimais, tai nuo 1960 metų 2-3 lietuvių kalbos pamokos savaitėje, pradedant trečiąja klase, kai kuriose Gervėčių ir Pelesos apylinkių lietuviškų kaimų mokyklose.
Žemiau dedami pareiškimų tekstai draugams Chruščiovui ir Brežnevui. Pareiškimai sutrumpinti dėl vietos stokos ir dėl to, kad abejuose pareiškimuose yra atsikartojimų.
TSKP CK Pirmajam Sekretoriui drg. N. S. Chruščiovui
Baltarusijos TSR, Gardino srities, Rodūnės raj. lietuviškų kaimų gyventojų
P a r e i š k i m a s
 ...1939 m. antroje rugsėjo mėn. pusėje tarybinei Armijai išvadavus Vakarų Baltarusiją, laisvai atsiduso tos šalies lietuviai. Rodūnės rajone susikūrė tarybinė valdžia. Pažangūs žmonės džiaugėsi. Ir kaip nesidžiaugti matant, kaip dygsta pirmieji socialistinės kultūros daigai, laisvai veikia lietuviškos tarybinės mokyklos Pelesoj, Dubiniuose, Pavalakėje ir kitur. Rodūnės rajono dirbantieji išrinko savo deputatus į Vakarų Baltarusijos Liaudies Tarybą: baltarusį Nikrevičių, lenką Karolį ir lietuvius Sinkevičių ir Šimolionį, patikėdami jiems savo likimą. Partijos rajono komiteto sekretorius buvo ukrainietis Isačenko ir žydas Kancelsonas, vykdomojo komiteto pirmininku — baltarusis Pimonenko. Rajono vykdomojo komiteto atsakingu sekretoriumi dirbo lietuvis Šimolionis, atsakingas pareigas rajono vykdomajame komitete ėjo draugai: Jonis, Sinkevičius ir kiti. Apylinkių komitetų sekretoriais buvo šie lietuviai: Adamonis, Dūda, Žukauskas ir kiti. Rodūnės miesto vykdomojo komiteto pirmininku buvo lietuvis Vaitkūnas. Daug lietuvių ėjo atsakingas pareigas vietos ūkio organuose. Pirmasis rajone kolūkis įsisteigė lietuviškame Dubičių kaime.
Vokiečių okupacija pertraukė kūrybinį darbą. Kartu su visa tarybine liaudimi Rodūnės rajono lietuviai stojo į kovą prieš vokiškus okupantus. Nelygioje kovoje žuvo draugai: Adamonis, Sinkevičius, Žukauskas, Kamenčius, Neviera, Jonis ir kiti.
...Sutriuškinus hitlerinę Vokietiją, tarybinėje Baltarusijoje prasidėjo naujas šviesus gyvenimas. Tačiau lenkų nacionalistai,
pakeitę savo kailį ir "tapę" tarybiniais patriotais, bet neatsisakę savo tamsių tikslų, pradėjo ardyti brangiausią tarybinės santvarkos turtą — tautų draugystę. Įsiskverbę į tarybinį aparatą, jie pradėjo kurstyti tautinę neapykantą Rodūnės rajono gyventojų tarpe. Todėl pokariniu laikotarpiu dėl minėtų lenkų nacionalistų veiklos ir vietinių tarybinių bei partinių organų politinės trumparegystės skaudžiai pažeistos lietuvių teisės. Iš 14 pradinių lietuviškų mokyklų, kurios veikė net lenkų valdymo laikais, Rodūnės rajone neliko nė vienos. Lietuviškų kaimų vaikai turi eiti į mokyklos pirmąją klasę, kur mokoma skaityti ir rašyti ne gimtąja, o nesuprantama jiems kalba. Turint tai galvoje visiškai aišku, kodėl toks žemas pažangumas, kodėl taip daug vaikų pasilieka toje pačioje klasėje antriems metams. Baigusių vidurines mokyklas lietuvių kolūkiečių vaikų labai maža. Todėl dalis energingesnių lietuvių pradėjo savo vaikus siųsti mokytis į Tarybų Lietuvą... Dabartiniu metu Rodūnės rajone nėra nė vieno gydytojo, agronomo, mokytojo, zootechniko, kurie dirbtų savo gimtajame krašte. Pirmaisiais pokario metais dėl nepakenčiamų darbo sąlygų išvyko iš savo rajono į Tarybų Lietuvą visi lietuviai mokytojai ir kiti inteligentai.
...Rodūnės rajono klubuose ir skaityklose niekur nerasi lietuviškų knygų ir laikraščių. Visokiais būdais trukdomas lietuviškos spaudos iš Lietuvos TSR užsakymas.
...1949 m. Dubinių kaimo gyventojai įkūrė kolūkį ir pavadino jį Tarybų Sąjungos didvyrės Marytės Melnykaitės vardu. Kolūkiui vadovavo vietinis lietuvis Lukoševičius. Kolūkis tapo pirmaujančiu, ir žmonės džiaugėsi, tačiau neilgai. Kolūkis netrukus buvo reorganizuotas ir lietuvis pirmininkas atleistas iš pareigų. Jį pakeitė žmogus, neturįs nė mažiausio supratimo apie vietos sąlygas. Kolūkis buvo naujai pavadintas Malenkovo vardu. Iš kolūkių pirmininkų pareigų atleisti dar du lietuviai: Ramoška ir Šiška. Lietuviai nepageidaujami ir vietinėse deputatų tarybose — jų neliko jose.
...1959 m. per visuotinį gyventojų surašymą lietuviams buvo užrašoma ne jų tautybė. Pavyzdžiui, Pavalakės gyventojos Stra-činskaitė Viktorija ir Stračinskienė Stasė buvo užrašytos lenkėmis, nors jos su ašaromis maldavo surašinėtoją teisingai užrašyti jų tautybę.
Pašto viršininkai toleruoja lietuviškos spaudos sukčiautojus. Sunku užsisakyti lietuvišką spaudą — jinai neateina arba ateina ne visi numeriai. 1958 m. daug šio krašto gyventojų buvo užsisakę lietuviškus laikraščius, o gauti arba visai negavo, arba gavo nelietuviškus.
Vasaros atostogų metu Rodūnės rajono lietuviai moksleiviai pakvietė turistus-moksleivius iš Kauno. Moksleivių gamtininkų būrelis atvyko į Pavalakės kaimą. Kolūkiečiai juos džiaugsmingai sutiko, susirinkę po darbo pašoko, padainavo. Sužinojęs apie tai kolūkio pirmininkas Kovalčiuk anksti rytą atbėgo pas tuos kolūkiečius, pas kuriuos svečiavosi Kauno moksleiviai ir, daužydamas kumščiu į stalą, šaukė, grasindamas atimti darbą ir nubausti dar kitomis bausmėmis.
...Todėl prašome jus atitaisyti mums daromas skriaudas ir sudaryti galimybę naudotis tuo, ką gero sukūrė tarybinė santvarka. Mes žinome, kad mūsų partijai ir tarybinei vyriausybei svetimi nacionalistiniai iškrypimai ir todėl labai prašome teigiamai išspręsti šiuos klausimus:
1. Peržiūrėti galimybę įvykdyti TSRS Aukščiausios Tarybos 1940.VIII.3. nutarimą "Apie perdavimą dalies kai kurių Baltarusijos TSR rajonų su lietuvių dauguma Lietuvos TSR".
2. Atidaryti lietuviškas pradines, septynmetes ir vidurines mokyklas visoje eilėje kaimų, kuriuose gyvena lietuvių tautybės gyventojai.
3. Netrukdyti ir sudaryti sąlygas lietuvių tautybės gyventojams dalyvauti kultūriniame - politiniame rajono gyvenime savo gimtąja kalba:
 a) parūpinti vietinėse bibliotekose grožinio ir politinio turinio knygų, laikraščių ir žurnalų lietuvių kalba, netrukdyti juos skaityti;
 b) netrukdyti lietuviams vystyti meninę, saviveiklą;,
 c) netrukdyti bendradarbiauti mūsų kaimams su Lietuvos TSR visuomeninėmis organizacijomis ir vyriausybinėmis įstaigomis.
4. Padėti likviduoti vietinių kolūkių atsilikimą. Gi mes, kolūkiečiai, dėsime visas pastangas, kad klestėtų mūsų gimtųjų kaimų socialistinė ekonomika ir kultūra.
Prašome neatsisakyti patenkinti mūsų prašymą.
(255 parašai)
1961.IV.3.
Po šio pareiškimo 1961 m. liepos 25 d. atvažiavo komisija iš šešių asmenų. Komisija, patikrinusi faktus, ir pasikalbėjusi su vietiniais gyventojais, pripažino, kad gyventojų reikalavimai yra teisingi ir prižadėjo atidaryti lietuviškas mokyklas nuo 1961.IX. 1, išspręsti bibliotekų ir klubų-skaityklų reikalą, padėti bendradarbiauti su Lietuvos TSR. Prijungti mūsų kaimus prie Lietuvos TSR atsisakė, nes, esą, per maža parašų.
Tuomet 1961 m. rugpiūčio mėn. buvo išsiųstas antras pareiškimas analogiško turinio N. S. Chruščiovui su 2.100 parašų.
Dar berenkant parašus šiems pareiškimams, kai kurių rajono įstaigų ir milicijos darbuotojai gąsdino vietinius gyventojus, kad nesirašytų po pareiškimais. Maždaug po mėnesio, išvykus komisijai, atvyko Gardino srities saugumo ir milicijos darbuotojai ir gąsdino žmones, kam jie rašė ir siuntė šiuos pareiškimus, kad dabar jie bus išvežti "kur baltosios meškos gyvena", o jų reikalavimai nebus išpildyti.
Žmonės, matydami, kad nepildomi komisijos pažadai, nutarė dar kartą pareikalauti vietinės valdžios organų išpildyti pažadus. Buvo kreiptasi į Rodūnės rajono partijos sekretorių su užklausimu, kodėl neatidaromos lietuviškos mokyklos. Atvykusiems lietuvių atstovams buvo atsakyta, kad lietuviškų mokyklų neatidarys, ir nėra ko čia daugiau vaikščioti. Buvo dar skambinta telefonu į Gardino srities liaudies švietimo skyrių. Atsakė pats skyriaus vedėjas, kad jis tuo klausimu nenumato imtis jokių priemonių, nes negavęs jokių nurodymų iš aukščiau.
Pasikeitus Tarybų Sąjungoje politinei situacijai, buvo pasiųstas pareiškimas drg. L. I. Brežnevui.
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos CK Pirmajam Sekretoriui drg. L. I. Brežnevui.
Baltarusijos TSR, Gardino srities, Varsnavo ir Smurgainių rajonų gyventojų
P a r e i š k i m a s
(Šis pareiškimas yra jungtinis Gervėčių ir Rodūnės — Pelesos apylinkių lietuviškų kaimų gyventojų. Pradžioje pareiškimo išvardinami kaimai, kuriuose gyvena lietuviai).
...Po vokiečių okupacijos mes laukėme lietuviškų mokyklų atidarymo, bet mūsų viltys ir lūkesčiai nepasitvirtino. 1944 m. rudenį lietuviškuose kaimuose buvo atidarytos rusiškos mokyklos, kurios veikia iki dabar. Stalino kulto laikais mes ne kartą kreipėmės į vietinius ir respublikinius BTSR organus, prašydami atidaryti lietuviškas mokyklas. Į mūsų prašymus vienos įstaigos atsiliepė pažadais, o kitos apšaukė mus nacionalistais ir net grasino išsiųsti į Sibirą.
Po Stalino mirties mes vėl pradėjome reikalauti lietuviškų mokyklų. Mūsų prašymai tik dalinai buvo patenkinti: nedaugelyje mokyklų buvo įvestos nuo trečios klasės 2-3 lietuvių kalbos pamokos savaitėje. Bet daugumos lietuviškų kaimų vaikai neturi ir šios galimybės mokytis savo gimtosios kalbos.
...Neteisingas vietinės Baltarusijos valdžios elgesys su mumis, lietuviais, pasireiškia ne tik švietimo, bet ir kitose srityse. Paminėsime keletą faktų.
Trukdo užsakyti lietuvišką spaudą iš Lietuvos TSR. Vietiniai BTSR ryšių skyrių darbuotojai lietuviškus laikraščius sauvališ-kai pakeičia baltarusiškais arba rusiškais.
1958 m. mes kreipėmės į Lietuvos TSR Kultūros ministeriją, prašydami prisiųsti lietuviškų knygų. Vietinė valdžia atsisakė knygas priimti ir grąžino jas atgal. Taip buvo Gervėčiuose.
Klubuose ir skaityklose niekur nerasi lietuviškų laikraščių ir politinės literatūros.
1959 m. į Gervėčių vidurinę mokyklą su draugišku vizitu atvyko Vilniaus S. Nėries vidurinės mokyklos mokiniai. Kaip dovaną jie atvežė 250 lietuviškų tarybinių knygų. Gervėčių vidurinės mokyklos direktorius Paškovski atsisakė priimti šią dovaną. Po ilgų prašymų jis tas knygas priėmė, bet, praėjus mėnesiui, jos išnyko iš mokyklos bibliotekos.
Kolūkio pirmininkas Bul labai priešiškai nusiteikęs lietuvių atžvilgiu. 1963 m. rudenį jo iniciatyva buvo sunaikintas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto paminklas, 1930 m. pastatytas Dubinių kaime. Tas sunaikinimas didžiai sujaudino vietinius gyventojus.
Vykdant visuotinį gyventojų surašymą 1959 m. pastebėjome",surašinėtojai ne pilnai užpildo rašalu surašymo lapus. Jei pilietis pareikšdavo esąs lietuvis, tai surašinėtojas jo tautybę įrašydavo paprastu pieštuku, o jei lenkas ar baltarusis, tai įrašydavo rašalu. Paklausti, kodėl taip daro, surašinėtojai atsakė, jog tokį nurodymą gavo iš rajono pareigūnų. Varsnavo rajone įvairių įstaigų darbuotojai visaip stengėsi įkalbėti lietuvius, kad jie neužsirašytų lietuviais. ...Po gyventojų surašymo 1959 m. vietiniai pareigūnai rodė mums laikraščiuose surašymo duomenis, kur juodu ant balto buvo atspausdinta, jog Baltarusijos TSR lietuvių tautybės gyventojų nėra.
...Mes ne kartą kreipėmės į rajono, respublikos ir centrinius organus, reikalaudami patenkinti mūsų teisėtus prašymus. Bet mūsų prašymai buvo atmesti.
Iš to, kas pasakyta, seka tokios išvados:
1. Susidaro įspūdis, kad lietuviai Baltarusijoje yra nepilnateisiai piliečiai.
2. Baltarusijos TSR lietuviai neturi galimybės naudotis Konstitucijos garantuota teise mokytis savo gimtąja kalba.
3. Vietiniai BTSR pareigūnai ne tik nepadeda, bet dažnai trukdo kultūriniam mūsų bendradarbiavimui su Lietuvos TSR gyventojais.
4. Vietiniai pareigūnai ne tik nepadeda, bet dažnai kliudo Baltarusijos lietuviams apsirūpinti spauda ir knygomis, leidžiamomis Lietuvos TSR.
5. Vietiniai BTSR organai neleidžia lietuviams užimti ne tik vadovaujančias, bet ir antraeiles pareigas kolūkiuose, kaimo tarybose bei kitose įstaigose.
6. 1959 m. visuotinis gyventojų surašymas buvo įvykdytas žiauriai pažeidžiant lietuvių teises. Lietuviams atimta galimybė laisvai nustatyti savo tautybę: lietuviai prieš savo valią buvo užrašomi baltarusiais arba lenkais.
Remdamiesi tuo, kas aukščiau išdėstyta, labai prašome išspręsti šiuos klausimus:
1) atidaryti lietuviškas pradines, aštuonmetes ir vidurines mokyklas tose vietose, kuriose gyvena lietuvių dauguma;
2) pašalinti kliūtis kultūriniam — švietimo darbui lietuvių kalba;
3) duoti mums galimybę skaityti knygas, žurnalus ir laikraščius savo gimtąja kalba;
4) aprūpinti bibliotekas ir klubus-skaityklas lietuviška literatūra, išleista Lietuvos TSR;
5) nurodyti vietinės BTSR valdžios pareigūnams, kad jie traktuotų lietuvius kaip lygiateisius piliečius;
6) užtikrinti laisvą tarpusavį bendradarbiavimą Baltarusijos TSR lietuviams su Lietuvos TSR gyventojais;
7) labai prašome Jus apsaugoti mus nuo vietinių pareigūnų grasinimų ir represijų, kurių galime susilaukti ir dėl šio pareiškimo, nes tokie pareigūnų veiksmai buvo praeityje, padavus pareiškimus.
Praėjo jau 18 metų, kaip mes siunčiame pareiškimus, reikalaudami savo teisių.
Tebūnie tai paskutinis pareiškimas su patenkinamais rezultatais. Mes tikimės sulaukti dėmesio aukščiausios tarybinės valdžios organo.
(810 parašų) 1963 m. lapkričio mėn.
Nežinoma, kaip vietinės valdžios pareigūnai reagavo į šį pareiškimą. Grasinimų ir represijų, galbūt, ir nebuvo, bet ir rezultatų teigiamų jokių. Baltarusijos respublikos lietuviai nesulaukė drg. L. I. Brežnevo dėmesio.
I š   m o k y t o j ų   l a i š k ų
Čia dedame būdingesnes vietas iš laiškų, kuriuos parašė mokytojai(-os), dėstę lietuvių kalbą Baltarusijos TSR mokyklose. Pavardžių, vietų ir laiko nenurodome.
...Blogiausia, kad lietuviški laikraščiai neįeina į planą, dėl to mūsų mokiniams užrašomi rusiški laikraščiaiDėl saviveiklos organizavimo mes tarėmės su E. Į tai nepalankiai žiūrima ir neleidžiama nė pajudėti. Štai suorganizavau lietuvišką vakarą, tai po to kasdien tris ar keturis kartus lankėsi inspektoriai ir atstovai iš rajono. Už tai mane buvo nubaudę — atėmę visas rusiškas pamokas, o palikę tik lietuviškas. Kaip žinote, lietuvių kalbos pamokų maža ir sunku iš jų pragyventi. Patikrinimo metu daugiausia tik ir buvo kalbama apie lietuvišką vakarėlį. Priekaištavo, kad jų nepakvietėme į vakarą. Po to aš kreipiausi į Gardino srities švietimo skyrių, bet ir čia maža padėjo. Taigi, sunku čia dirbti, nes slopinamas bet koks lietuvybės pasireiškimas. Po to sekė grasinimai ir kita... Laiko maža, nes dirbu ir dieninėje, ir vakarinėje mokykloje. Pamokų skaičius nedidelis, bet tvarkaraštis sudarytas netinkamai, todėl ir nėra laisvo laiko. Specialiai kankina visokiais būdais.
...Buvo pradėję veikti vakariniai kursai. Vedėjui buvo įsakyta surengti beraščių ir mažaraščių apmokymą. Kadangi jis žinojo, kad rusiškai niekas nesimokys, tai leido apmokyti lietuviškai, o paskui įteikė rusiškas programas. Tuo būdu visi kursantai buvo apgauti ir nustojo lankę kursus.
Leiskite tarti nuoširdų ačiū už siuntinėlį (knygų). Lietuviškų salų vaikams — tai brangiausia dovana.
...Dirbu keliose mokyklose. Atstumai dideli. Žiemos metu tenka klampoti pėsčiam. Bet tai ne bėda... Kiekviename žingsnyje jaučiu veriančius vadovybės ir viso kolektyvo žvilgsnius bei ironiškas pastabas. Štai šios dienos faktas. Direktorius parašė įsakymą už tai, kad vienas vaikas, pusiau gudas, perėjo mokytis į lietuvių grupę, nors ir patys tėvai prašė. Dabar reikės vykti į švietimo skyrių pasiaiškinti.
Rudenį daug vaikų išvyko mokytis į internatą Lietuvoje. Tai iki šios dienos tęsiasi tardymai įvairiuose rajono ir srities komitetuose, to internato įvairiausi šmeižimai.
...Prašytume pasiteirauti, ar nėra... kokio internato, kad galėtume nusiųsti keletą vaikų mokytis. Nors šiais metais vadovai iš pykčio steigia internatą, išskyrė didelę pinigų, sumą, mat bijo, kad vaikai vėl neišvyktų į Lietuvą. Tačiau daug vaikų prašyte prašosi, mokytis į Lietuvą.
...Kai žiemos atostogų metu vaikai parvažiavo į namus (iš internato Lietuvoje), tai pas juos atvyko iš švietimo skyriaus, vykdomojo komiteto ir partijos komiteto atstovai ir grasino, įkalbinėjo grįžti. Jeigu negrįšią, tai jų tėvams būsią blogai. Janinai K. (15 metų) švietimo skyriaus atstovas patarė tekėti, nes jai jau laikas turėti vaikų (pedagogo kalba!..). Vaikai grįžti mokytis į Baltarusiją atsisakė. Grįšią tik tada, kai čia bus lietuviška mokykla. Švietimo skyriaus vadovas nusikvatojęs pasakė, kad šito nebuvo ir nebus.
...Mokykloje kai kurie mokytojai pradėjo kiršinti lietuvius mokinius su gudais. Vaikai buvo net susipešę. Direktorius pasikvietė į kabinetą susipešusius vaikus. Tuos mokinius, kurie mokosi gudiškai, paleido, nieko jiems nesakęs, o du lietuvius spardė kojomis ir mušė raktų ryšulėliu — galvą prakirto net iki kraujo. Tėvai pasiskundė švietimo skyriui. Negavę atsakymo, skundėsi į sritį. Atvažiavo atstovas. Jis direktorių išteisino, o tėvams pasakė, kad jie esą suagituoti lietuviai.
...Mokyklos direktorius nuvyko į Astravo rajono vykdomąjį komitetą išregistruoti mokinių, kurie mokosi internate. Jam buvo atsakyta, kad Gervėčių apylinkėje jokių lietuvių nesą, lietuviškai kalbėti jie dabar išmokę, kai pradėję kištis visokie lietuviai nacionalistai. Jis galįs parodyti ir ūkio knygas, kur visi gyventojai surašyti gudais.
...Šiandien mokykloje pasakė, kad algalapyje pasirašyčiau rusiškai. Atsisakiau. Aš rašau jums atvirai, — tegu žino visi jūsų draugai, nežiūrint kokių jie būtų įsitikinimų, tegu pasiklausinėja žmones. Visi patvirtino šiuos faktus. Kodėl Jogailos anūkai ir Pilsudskio vaikai turi pas mus tokias teises?..Knygų labai laukiame. Geriausiai skaitoma vaikų literatūra. Aplamai, pageidaujame visokių.
Jei galėsite parūpinti tautinių kostiumų — bus didelis Jūsų nuopelnas.

2015 m. rugpjūčio 21 d., penktadienis

Adomas Mickevičius. "Lietuvių Tautos Epas" Budrys ir trys jo sūnūs.

Adomas Mickevičius. "Lietuvių Tautos Epas"  Budrys ir trys jo sūnūs.
 Senasis Budrys turėjo trys sūnūs tokius pat Lietuvius kaip ir jis pats.Dvare susirinkusiems garsiai sušuko:Išveskite žirgus ir pabalnokite juos,Galaskite kalavijus ir ruoškite ginklus.Nes atėjo žinia iš Vilniaus,laukia žygis i tris pasaulio kraštus.Kunigaikštis Algirdas i Rusia traukia,Skirgaila žygiuoja i Lenkiją,o Kęstutis ruošiasi žygiui prieš teutonus.Visi kas sveiki ir stiprūs jokite tarnauti savo kraštui.Tegul jus sergi Lietuvos dievai.Šįkart aš nejosiu,bet jums jojantiems i žygį duosiu patarimą:Jūs ęsate tryse,ir turite keliauti trimis skirtingais keliais:Vienas iš jūsų turės keliauti žygyje su Algirdu i Rusia,prie Naugarduko mūrų,ten yra sabalų kailių ir sidabro nuometų,ten pas juos,jų pirkliai turi daugiau pinigo nei ledo.Sekantis tegul keliauja su kunigaikščiu Kęstučiu,tegul kryžiuočių šunims galvas kapoja.Ten gintaro yra lyg smėlio smilčių,ir stebuklingai žėrinčio audeklo ir jų šventikų deimantų su briliantais.Trečias tegul su Skirgaila kartu keliauja už Nemuno,Ten laukia vargas jų namams.Ten atrasite gerus kalavijus ir skydus,ir iš svečių šalių mano sūnūs,jūs parsivešite visas tas gėrybes.Iš visų žemių pačios geriausios meilužės yra lenkės, linksmos jaunos merginos,su juodais antakiais ir juodom blakstienom,o jų veidai baltesni negu pieno,jų akys blyksi kaip dvi gėlelės.Iš ten prieš pusšimtį metų,kada buvau dar jaunas,sau atsivežiau žmoną.Nors senai ji palaidota guli karste,bet iki šiol ją prisimenu,kada pažvelgiu Lenkijos pusėn.Po visų ispėjimų, palaiminu jus kelionėn:Jie gavę nurodimus paėme ginklus išjojo raiti.Praėjo ruduo ir žiema,o kaip sūnų nėra,taip nėra.Budrys galvojo kad jie mūšyje žuvo.Per sniego pūgą,i kaimą įlekia ginkluotas vyras,o po jo kailiniais kažkas didelio sliapiasi.Tai tikriausiai puodynė,o toje puodynėje pinigai iš Naugarduko paslėpti? Ne tėve,tai mano žmona.Per sniego pūgą,i kaimą įlekia kitas ginkluotas vyras,o po tais jo kailiniais kažkas didelio slepiasi.Tikriausiai sūnus iš prūsų grįžta su pilna puodynę gintaro?.Ne tėve,tai mano žmona.Per sniego pūgą i kaimą įlekia triačiasis ginkluotas vyras.Kailiniai išsipūtę,o po tais kailiniais žygio grobis sliapiasi.Sūnus parodė savo paslėptą laimikį savo tėvui ,tada senasis Budrys pasakė: Kviečiu visus svečius i trečiojo sūnaus vestuves.